Diverses regles a seguir en el disseny del motlle de conformació de plàstic

Hola, vine a consultar els nostres productes!

Amb la millora contínua de la indústria manufacturera de la Xina, el desenvolupament de la indústria té cada vegada més funcions en productes plàstics.Hi ha regulacions estrictes sobre les dimensions, especificacions i toleràncies dels productes.El disseny del motlle de conformació de plàstic és obtenir la fabricació de motlles de plàstic.Com a part important de la qualitat, els dissenyadors han de dissenyar acuradament la mida i les especificacions del motlle, i també tenir en compte els problemes que es poden produir en el procés de disseny i fabricació, i considerar de manera exhaustiva l'esquema de disseny, per tal de millorar la taxa d'èxit del disseny. .

Per tant, la millora del nivell de disseny del motlle és de gran importància per al desenvolupament de la indústria de fabricació de plàstics.Com a dissenyador de motlles de plàstic, cal explorar activament nous conceptes i mètodes de disseny, analitzar acuradament els problemes de disseny trobats, trobar solucions per evitar problemes.Repetiu, preneu mesures efectives per millorar l'eficiència i la cientificitat del disseny del motlle i, a continuació, resoleu el problema, milloreu l'eficiència del disseny, milloreu la fiabilitat dels productes de plàstic, milloreu els beneficis econòmics dels productes.

Per a les peces amb una gran precisió de mida i forma, els dissenyadors han de dissenyar i complir amb cura els requisits de precisió.El temps de disseny i el consum d'energia no solen ser inferiors a p42,5;la mida general és uniforme.La proporció de materials de formigó ha de ser raonable i la millor proporció pot millorar eficaçment la impermeabilitat del formigó.Les esquerdes que es veuen sovint en edificis de formigó són: esquerdes de temperatura, esquerdes de contracció, esquerdes d'assentament, esquerdes de contracció, etc.La temperatura és molt alta a l'estiu.Quan solidifiqueu el formigó, ruixeu aigua a temps per assegurar-vos que la superfície es mantingui humida.

Els principals problemes trobats en el procés de disseny de motlles de formació de plàstic no són suficients per fer que els dissenyadors es desviïn del disseny estàndard.En el procés de disseny de motlles, els dissenyadors de motlles no tenen regles de procés estrictes i regulacions clares per al disseny i la fabricació de motlles.Per tant, el nivell de disseny d'alguns dissenyadors no es mesura per un estàndard unificat.Amb l'ús cada cop més extens de productes de plàstic, els requisits de precisió dels productes de plàstic utilitzats en diferents ocasions també són diferents.