Diverses regles a seguir en el disseny de motlles de formació de plàstic

Hola, vine a consultar els nostres productes!

Amb la millora contínua de la indústria manufacturera de la Xina, el desenvolupament de la indústria té cada vegada més funcions en els productes de plàstic. Hi ha regulacions estrictes sobre les dimensions, especificacions i toleràncies dels productes. El disseny del motlle de conformació de plàstic és obtenir la fabricació de motlles de plàstic. Com a part important de la qualitat, els dissenyadors haurien de dissenyar acuradament la mida i les especificacions del motlle, i també tenir en compte els problemes que es puguin produir en el procés de disseny i fabricació, i considerar exhaustivament l’esquema de disseny, per tal de millorar la taxa d’èxit del disseny .

Per tant, la millora del nivell de disseny de motlles té una gran importància per al desenvolupament de la indústria de fabricació de plàstics. Com a dissenyador de motlles de plàstic, és necessari explorar activament nous conceptes i mètodes de disseny, analitzar acuradament els problemes de disseny trobats i trobar solucions per evitar problemes. Repetit, pren mesures efectives per millorar l'eficiència i la científicitat del disseny de motlles i, a continuació, resoldre el problema, millorar l'eficiència del disseny, millorar la fiabilitat dels productes de plàstic, millorar els beneficis econòmics dels productes.

Per a les peces amb alta precisió de mida i forma, els dissenyadors han de dissenyar i complir amb cura els requisits de precisió. El temps de disseny i el consum d'energia no solen ser inferiors a p42,5; la mida total és uniforme. La proporció de materials de formigó ha de ser raonable i la millor proporció pot millorar eficaçment la impermeabilitat del formigó. Les esquerdes que es veuen sovint als edificis de formigó són: esquerdes de temperatura, esquerdes per contracció, esquerdes per assentament, esquerdes per contracció, etc. La temperatura és molt alta a l’estiu. Quan solidifiqueu el formigó, ruixeu aigua a temps per assegurar-vos que la superfície es mantingui humida.

Els principals problemes trobats en el procés de disseny de motlles de formació de plàstic no són suficients per fer que els dissenyadors es desvien del disseny estàndard. En el procés de disseny de motlles, els dissenyadors de motlles no tenen regles de procés estrictes i regulacions clares per al disseny i fabricació de motlles. Per tant, el nivell de disseny d’alguns dissenyadors no es mesura mitjançant un estàndard unificat. Amb l’ús cada cop més extens de productes de plàstic, els requisits de precisió dels productes de plàstic utilitzats en diferents ocasions també són diferents.